Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Incassoformulier

Gegevens opdrachtgever

Uw Bedrijfsnaam * :
Contactpersoon * :
Adres :
Postcode/ Plaats :  
Telefoon :
Fax :
E-mail adres * :
Uw rekeningnummer :
BTW-plichtig :
Alg.voorwaarden :
Bedrag in € :

Gegevens debiteur

Bedrijfsnaam * :
Contactpersoon * :
Adres :
Postcode/ Plaats :  
Telefoon :
Fax :
E-mail adres :

Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Opmerkingen: alle relevante stukken zoals bijv. vonnissen, schuldbekentenissen, facturen, herinneringen, en Algemene Voorwaarden per ommegaande sturen naar Nass Advocatenkantoor.
Typ uw eventuele vragen en/of opmerkingen in het vak hieronder.
Vragen/opmerkingen :
* Verplichte velden