Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Werkwijze

Advocatuur: haal uw recht.

De behandeling

Tijdens de eerste bespreking tussen u en de advocaat wordt de zaak doorgesproken en wordt gekeken naar de haalbaarheid van de behandeling van de zaak. Als uw zaak in behandeling wordt genomen, ontvangt u een overeenkomst van opdracht waarin de gemaakte (betalings-)afspraken tussen Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs en u zijn vastgelegd.

Tijdens de behandeling van uw zaak, wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw zaak. Alle relevante correspondentie en (proces-)stukken worden aan u doorgestuurd, zodat u ook uw eigen dossier kunt bijhouden.

Raad voor Rechtsbijstand

Indien u minder draagkrachtig bent, kunt u op grond van de Wet op de Rechtsbijstand onder voorwaarden worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtshulp. Hiertoe wordt door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp wordt toegekend, wordt de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs in rekening gebracht. Nadat de eigen bijdrage door u is voldaan, wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van uw zaak. Voor meer informatie: www.rvr.org

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u rechtsbijstand verzekerd bent en u in een procedure wordt betrokken of een procedure wenst te starten, heeft u recht op een voorkeursadvocaat. Dat betekent dat uw rechtsbijstandsverzekeraar opkomt voor alle proceskosten, daarbij het honorarium van de aangezochte advocaat naar keuze inbegrepen. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft via de vakbond, heeft u eveneens recht op een voorkeursadvocaat.

Uurtarief / vaste prijsafspraak

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging en worden uw kosten niet vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraar, dan spreekt Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs met u een uurtarief (exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten) af. In veel gevallen worden de zaken behandeld tegen dit vastgestelde uurtarief en ontvangt u een maandelijkse declaratie. De betaling van deze declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs ontvangen te zijn. Het is ook mogelijk om een prijsafspraak te maken.

foto het kantoor