Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Arbeidsrecht

  • Opstellen, uitonderhandelen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
  • Individueel ontslagrecht;
  • Ontslag op staande voet;
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter;
  • Ontslag statutair directeur;
  • Loonvorderingen;
  • Zieke werknemers
  • Wijziging arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsrechtelijke problemen bij bedrijfsovergang

Indien u arbeidsrechtelijke vragen heeft, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

toga