Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Bankrecht

  • Aansprakelijkheid banken jegens beleggers, waaronder aandelenlease
  • Aansprakelijkheid van banken jegens kredietnemers (opzeggen krediet)
  • Geschillen m.b.t. door banken bedongen zekerheidsrechten zoals pand- en hypotheekrechten, borgtocht, achtergestelde leningen.