Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Civiel recht

Nass Advocatenkantoor is voor een belangrijk deel actief in het civiele recht. Zowel voor particulieren als voor de ondernemer. Zo bestaat de dienstverlening onder meer;

  • uit het opstellen en beoordelen van alle mogelijke contracten,
  • juridische bijstand bij onderhandelingen, advisering over
  • regelgeving, rechtspraak en praktijk,
  • de vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures,
  • algemene voorwaarden,
  • opstellen en beoordelen van contracten,
  • niet- nakoming contracten, koop ( non-conformiteit)
  • aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Mensen worden op allerlei manieren met aansprakelijkheid geconfronteerd. Het kan dan gaan om ondernemers of particulieren die ofwel iemand anders aansprakelijk willen stellen, ofwel zelf aansprakelijk gesteld zijn voor de gevolgen van personenschade, zaakschade en andere vermogensschade. In de meeste gevallen mondt een aansprakelijkstelling uit in schadeverhaal en schadevergoeding. Ook preventief biedt Nass Advocatenkantoor diensten aan door bijvoorbeeld voor ondernemers vooraf mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen.

 

toga