Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Fiscale advocatuur

Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs is een van de weinige kantoren in Nederland die naast een civiele praktijk gespecialiseerd is in fiscaal recht.

Onze advocaat-belastingkundigen treden op ter voorkoming van conflicten  of de beslechting daarvan ten behoeve van ondernemingen of hun bestuurders en particulieren in alle belastingrechtkwesties.

Aangezien de fiscale verplichtingen omvangrijk en ingrijpend zijn, kunnen er op velerlei gebieden conflicten met de Belastingdienst (dreigen te) ontstaan. Enkele voorbeelden van situaties of onderwerpen waarin wij cliënten bijstaan zijn:

 • buitenlandse bankrekeningen (zie eveneens het kopje inkeerregeling)
 • boekenonderzoeken;
 • belastingcontroles;
 • naheffing of navordering van omzet-, inkomsten- en loon- en vennootschapsbelasting;
 • beoordelen van de administratie- of bewaarplicht;
 • aansprakelijkheid voor de bestuurder voor omzet-, inkomsten- en loonbelasting;
 • fiscale boetes;
 • verzoeken om informatie door de Belastingdienst;
 • FIOD onderzoeken;
 • fraude onderzoeken;
 • dwangbevelen;
 • (getuigen)verhoren; en
 • beslaglegging en executie door de Belastingdienst(ontvanger).

Onze bijstand kan zowel inhouden het voeren van overleg met de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie om een conflict te voorkomen, als het voeren van gerechtelijke procedures tot in de hoogste instantie. Hierbij komt het regelmatig voor dat er wordt samengewerkt met uw belastingadviseur of accountant.

Naast de bijstand in fiscale zaken treedt Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs ook op voor cliënten die een conflict hebben met een uitkeringsinstantie zoals het UWV of de Arbeidsinspectie.

Indien uw conflict uitloopt op een strafzaak dan wordt samengewerkt met specialisten die u ook in die procedure van deskundige bijstand voorzien.

toga