Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Incasso

Incasso: geld waar u recht op heeft.

Nass Advocatenkantoor handelt op adequate wijze incassozaken af.
Uw debiteuren die een betalingsachterstand hebben, worden door ons benaderd. Als betaling uit mocht blijven, kan door middel van een procedure betaling worden gevorderd.
Wilt u meer weten of direct een incasso–opdracht plaatsen, vult u dan het formulier in. Binnen 48 uur na ontvangst van het formulier, nemen wij contact met u op.