Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Inkeerregeling

Heeft u vermogen (in het buitenland) niet aangegeven?

Heeft u vermogen in het buitenland dat u niet in uw belastingaangiften heeft aangegeven of heeft u anderszins in het verleden een onjuiste belastingaangifte gedaan, dan biedt de belastingwetgeving de mogelijkheid om alsnog in te keren om hoge boetes en strafvervolging te voorkomen.

De inkeerregeling houdt simpel gezegd in dat de Belastingdienst aan belastingplichtige geen boete oplegt indien belastingplichtige binnen twee jaar vrijwillig aangifte doet en volledige informatie verstrekt van niet aangeven inkomen en of vermogen. Indien belastingplichtige na twee jaar vrijwillig aangifte doet en volledige informatie verstrekt van niet aangeven inkomen en of vermogen zal de Belastingdienst een aanzienlijk lagere boete opleggen.

Het bankgeheim in de EU-landen (waaronder dus België, Luxemburg, Oostenrijk en Liechtenstein) is onder druk van de Europese Unie afgeschaft. Ook kent Zwitserland geen bankgeheim meer en wisselt bankgegevens uit met de Europese Belastingdiensten. Tevens worden de zogenoemde belastingparadijzen steeds nauwer in de gaten gehouden en wordt zelfs op internationaal niveau financiële gegevens uitgewisseld (regelgeving zoals FATCA, CRS). Dat betekent dat de kans groot is dat u in de zeer nabije tijd tegen de lamp loopt.

De inkeerregeling is in de loop der jaren flink veranderd. De inkeerregeling werd eerst tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem kwam voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem kregen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden werden echter strenger. Zij konden nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingssysteem kregen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 bedroeg de boete 30 % van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 is de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedroeg 60 % van de ontdoken belasting.

Per 1 januari 2018 is de mogelijkheid van inkeren van inkomen over sparen en beleggen (box 3) over verzwegen vermogen in het buitenland helemaal uit de belastingwet gehaald. De boetevrije periode van twee jaar vervalt derhalve en strafvervolging is mogelijk. Wel wordt de boete in geval van inkeer voor verzwegen vermogen in het buitenland gematigd tot een boetepercentage van 120% over de te weinig geheven belasting, aangezien inkeren als een strafverminderende omstandigheid wordt beschouwd.

Eveneens vallen de cryptovaluta (zoals bitcoin, ethereum en litecoin) onder de reikwijdte van box 3 (‘overige bezittingen’) waardoor hierop de inkeerregeling ook van toepassing is.

Bij inkeer van inkomen uit werk en woning (box 1) en inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) alsmede schenk- en erfbelasting is de inkeerregeling wel nog van kracht en wordt de boete gematigd tot een boetepercentage van 60% over de te weinig geheven belasting.

Vanwege het mogelijk volledig verdwijnen van de inkeerregeling, de opheffing van het bankgeheim binnen de EU en Zwitserland, een steeds strenger toezicht op de zogenoemde belastingparadijzen, internationale samenwerking tussen belastingdiensten, de rol van de media e.d., adviseren wij u om nu gebruik te maken van de inkeerregeling.

Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs (tel.043-4502470) heeft ruime ervaring met de inkeerregeling.

Inkeren houdt niet louter in dat een juiste belastingaangifte moet worden gedaan, maar ook dat een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie aangeleverd dient te worden, waardoor inkeren complex en gecompliceerd is.

Vraagt u zich af of inkeren voor u de beste optie is, dan kunnen de fiscaal advocaten van Nass & Nass advocaten u in uw specifieke geval daarover adviseren.

Indien inkeren voor u de beste optie is, berekenen wij voor u nauwkeurig hoeveel belasting u alsnog moet betalen, zodat u niet teveel belasting betaalt. Wij verzorgen de verbeterde aangifte (de inkeerregeling) en vervolgens krijgt u een vaststellingsovereenkomst. U blijft zelf buiten schot; alle correspondentie en contacten met de belastingdienst zijn uitsluitend tussen belastingdienst en ons als advocaat-belastingkundigen. U hoeft niet zelf naar de belastingdienst, u voorkomt hoge boetes en ten slotte komt er geen juridische strafvervolging.

Wilt u gebruik maken van de inkeerregeling, dan kunt u bij ons terecht. Bel anoniem voor een vrijblijvende afspraak 043- 4502470 of vul het contactformulier in.