Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Insolventierecht

  • het geven van advies terzake van een voorgenomen faillissement of schuldsanering (WSNP)
  • het aanvragen van het faillissement van een debiteur
  • het voeren van verweer tegen een door de curator / bewindvoerder ingestelde vordering uit hoofde van de Pauliana (niet toegestane betaling vóór het faillissement)
  • aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (N.V., B.V., Stichtingen en Verenigingen)