Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Ondernemingsrecht

  • Oprichting, beĆ«indiging en herleving van rechtspersonen (BV, NV, stichting, vereniging, coƶperatie) en personenvennootschappen
  • Begeleiding van fusies en overnames
  • Activa- en aandelentransacties
  • Conflicten tussen aandeelhouders en/of organen van rechtspersonen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, feitelijk leidinggevenden en/of commissarissen
  • Algemene voorwaarden