Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Onroerende zaken

  • Koop en verkoop onroerende zaken
  • Zekerheids- en gebruiksrechten, zoals hypotheek, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, appartementsrecht en recht van opstal
  • Huur en verhuur onroerende zaken
  • Verborgen gebreken (non-conformiteit)
  • Overige gebruiksrechten op onroerende zaken.