Home Meer informatie over het gratis spreekuur

Personen en familierecht

Echtscheiding

 • Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
 • Echtscheiding op enkelvoudig verzoek
 • Echtscheiding voor de ondernemer
 • Echtscheiding voor particulieren
 • Ontbinding van geregistreerd partnerschap en de regeling van de gevolgen daarvan
 • Verzoek tot scheiding van tafel en bed

Verdeling/ Verrekening

 • Verzoek tot ontbinding en/of verdeling huwelijksgoederengemeenschap
 • Verzoek tot opheffing huwelijksgoederengemeenschap
 • FinanciĆ«le afwikkeling der huwelijksvoorwaarden
 • Afwikkeling van verrekenbedingen (zowel periodiek als finaal)
 • Pensioenverevening en pensioenverdeling
 • Belastingzaken

Alimentatie

 • Verzoek tot vaststelling / wijziging van partneralimentatie
 • Verzoek tot vaststelling / wijziging kinderalimentatie

Gezag / hoofdverblijf

 • Verzoek tot wijziging gezag (zowel enkelvoudig als gezamenlijk)
 • Verzoek vaststelling / wijziging hoofdverblijf van minderjarige kinderen
 • Advies inzake co-ouderschap en vaststelling daarvan
 • Verzoek tot vaststelling informatieplicht van minderjarigen
 • Verzoek tot adoptie
 • Verzoek tot omgang

Curatele en bewind

 • Verzoek tot onder bewindstelling
 • Verzoek tot mentorschap
 • Verzoek ondercuratelestelling
 • Verzoek tot naamswijziging
 • Incasso van verschuldigde alimentatie
 • Alimentatie- en behoefteberekening

 

rechtsgebieden - personen en familierecht