Home

Disclaimer

Advocatenkantoor Nass geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van Advocatenkantoor Nass geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Advocatenkantoor Nass geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van Advocatenkantoor Nass kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen.

Advocatenkantoor Nass is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Advocatenkantoor Nass is geheel vrijblijvend. Advocatenkantoor Nass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail vraagfunctie op de website van Advocatenkantoor Nass. Daarnaast behoudt Advocatenkantoor Nass zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.