Kantoor

Werkwijze

De behandeling

Tijdens de eerste bespreking tussen u en één van onze advocaten wordt uw zaak besproken en gekeken naar de haalbaarheid, risico’s en kansen ten aanzien van de behandeling van uw zaak. Als uw zaak in behandeling wordt genomen, ontvangt u een overeenkomst van opdracht waarin de gemaakte (betalings-)afspraken tussen Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs en u zijn vastgelegd.

Tijdens de behandeling wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw zaak. Alle relevante correspondentie en (proces-)stukken worden aan u gestuurd, zodat u ook uw eigen dossier kunt bijhouden. Een open structuur en onderling overleg zijn voor onze werkwijze dan ook van doorslaggevend belang.


Rechtsbijstandsverzekering

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand en u in een procedure wordt betrokken of een procedure wenst te starten, heeft u recht op een voorkeursadvocaat. Dat betekent dat uw rechtsbijstandsverzekeraar opkomt voor alle proceskosten, daarbij het honorarium van de aangezochte advocaat naar keuze inbegrepen. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten via de vakbond, heeft u eveneens recht op een voorkeursadvocaat.


Raad voor Rechtsbijstand

Indien u minder draagkrachtig bent, kunt u op grond van de Wet op de Rechtsbijstand onder voorwaarden worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtshulp. Hiertoe wordt door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp wordt toegekend, wordt de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs in rekening gebracht. Deze eigen bijdrage dient wel door u te worden voldaan. Voor meer informatie zie: www.rvr.org.


Uurtarief / vaste prijsafspraak

Worden uw kosten niet vergoed door een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar en/of komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan spreekt Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs een uurtarief (exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten) met u af. Uw zaak wordt in dat geval behandeld tegen dit vastgestelde uurtarief en u ontvangt telkens een maandelijkse declaratie. De betaling van deze declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs ontvangen te zijn. Daarnaast is het mogelijk om een prijsafspraak te maken.