Rechtsgebieden

Incasso

Heeft u een geldvordering op uw schuldenaar en wordt deze niet betaald? In dit geval is sprake van een incassozaak.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet-betalen van door u gestuurde facturen en declaraties, het niet-betalen van de aan u verschuldigde alimentatie of het niet-betalen van de aan u verschuldigde huur.

Nass & Nass Advocaten handelt op adequate wijze incassozaken af. Uw schuldenaren/debiteuren, op wie u een rechtsgeldige vordering heeft en die mogelijk een betalingsachterstand hebben, worden door ons benaderd en tot betaling aangesproken.

Als betaling na benadering van uw debiteur uitblijft, kan door Nass & Nass Advocaten door middel van een gerechtelijke procedure betaling worden gevorderd. Wijst de rechtbank uw vordering toe? Dan heeft u een executoriale titel om uw vordering bij uw schuldenaar uit te winnen.

Heeft u een rechtsgeldige vordering en weigert uw schuldenaar te betalen? Bij Nass & Nass Advocaten bent u dan aan het juiste adres om betaling van uw schuldenaar af te dwingen, indien nodig, via een gerechtelijke procedure.