Rechtsgebieden

Huurrecht

Zowel huurder als verhuurder hebben te maken met het huurrecht en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs hebben ruime ervaring met het juridisch bijstaan van zowel de huurder als de verhuurder in huurrechtelijke kwesties.

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

  • (Verweer tegen) ontruimingsprocedures wegens overlast of het niet voldoen van de huur; 
  • Huurprijsgeschillen;
  • Onderhoudsgebreken;
  • Advies bij beëindigen van huurcontracten;
  • Opstellen en beoordelen huurovereenkomsten.