Rechtsgebieden

Huurrecht

Zowel huurder als verhuurder hebben te maken met het huurrecht en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs hebben ruime ervaring met het juridisch bijstaan van zowel de huurder als de verhuurder in huurrechtelijke kwesties. Mr. M.J.M.H. (Marieke) Nass staat hiertoe ingeschreven bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

  • (Verweer tegen) ontruimingsprocedures wegens overlast of het niet voldoen van de huur; 
  • Huurprijsgeschillen;
  • Onderhoudsgebreken;
  • Advies bij beëindigen van huurcontracten;
  • Opstellen en beoordelen huurovereenkomsten.