Rechtsgebieden

Fiscaal recht

Nass & Nass Advocaten is een van de weinige advocatenkantoren in Limburg en zelfs in geheel Nederland die naast een civielrechtelijke praktijk gespecialiseerd is in het belastingrecht. Mr. J.G.M. (Hans) Nass is lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en staat tevens ingeschreven bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onze fiscale advocaten treden op ter voorkoming van conflicten of bij de beslechting daarvan ten behoeve van ondernemingen en/of hun bestuurders en particulieren in alle belastingrechtkwesties.

Formeel belastingrecht

Aangezien fiscale verplichtingen omvangrijk en ingrijpend zijn, kunnen op velerlei gebieden conflicten met de Belastingdienst (dreigen te) ontstaan. Enkele voorbeelden van situaties of onderwerpen waarin wij cliënten bijstaan en inspelen op de door de Belastingdienst en door u als belanghebbende in acht te nemen regelgeving, zijn:

Materieel Belastingrecht

Naast de bovenstaande procesrechtelijke expertise die vereist is bij een geschil met de Belastingdienst heeft Nass & Nass Advocaten ook de inhoudelijke expertise in huis op onder andere het gebied van de volgende belastingen:

Wij verlenen juridisch-fiscale bijstand in elk stadium. Zo treden wij namens u in overleg met de Belastingdienst om een conflict te voorkomen, maar voeren wij ook namens u gerechtelijke procedures tot en met de hoogste instantie (de Hoge Raad der Nederlanden). Hierbij komt het regelmatig voor dat wordt samengewerkt met uw boekhouder of accountant. Indien uw conflict met de Belastingdienst samenloop vertoont of uitmondt in een strafzaak dan wordt samengewerkt met specialisten die u ook in die procedure van deskundige bijstand voorzien.