Fiscaal recht

Schenk- en erfbelasting

Heeft u een schenking ontvangen of heeft u een erfenis verkregen? Mogelijk bent u schenkbelasting respectievelijk erfbelasting verschuldigd over uw verkrijging. U zult aangifte erfbelasting c.q. schenkbelasting moeten doen, waarop de Belastingdienst een aanslag schenkbelasting/erfbelasting zal opleggen.

Belastingplicht

Schenk- en erfbelasting wordt geheven ingevolge de Successiewet 1956. De verkrijging is in de Successiewet 1956 zeer ruim gedefinieerd, waardoor vrijwel ieder verkregen voordeel door schenking dan wel vererving onder haar reikwijdte valt. De op de verkrijging drukkende lasten/schulden worden op de verkrijging in mindering gebracht.

Tarief en vrijstellingen

Het toepasselijke belastingtarief is afhankelijk van zowel de hoogte van de verkrijging als de mate van verwantschap tussen de schenker/erflater en de verkrijger en fluctueert tussen de 10% en 40%. Er geldt een scala van vrijstellingen, waarbij wordt opgemerkt dat de vrijstellingen alsmede de hoogte daarvan ten behoeve van de schenkbelasting afwijken van de vrijstellingen alsmede de hoogte daarvan ten behoeve van de erfbelasting.

Onderneming

Verkrijgt u ondernemingsvermogen? Dan is het onder voorwaarden mogelijk dat uw verkrijging (voor een groot deel) wordt vrijgesteld. Op deze manier kunt u de verkregen onderneming continueren, zonder liquiditeitsnadeel te leiden door de betaling van schenk- of erfbelasting. Hiertoe dient u een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen.

Heeft u vragen, behoefte aan advies of een geschil met de Belastingdienst omtrent uw aangifte schenk- en/of erfbelasting of heeft u een volgens u onterechte (navorderings)aanslag schenk- en/of erfbelasting ontvangen?