Rechtsgebieden

Financieel recht

Het bolwerk van de financiële sector is, met name door het introduceren van (Europese) wetten en regels de afgelopen jaren, sterk gejuridiseerd. Dat maakt het financieel recht zeer actueel. Denk bijvoorbeeld aan financieringen, financieel toezicht, beursintroducties en corporate governance. Juridische acties binnen de financiële sector of tegen financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, beleggingsmaatschappijen en andere vermogensbeheerders, behoren inmiddels dan ook tot de orde van de dag van de advocatuur.

Bankenrecht

Banken (en het daarmee gepaard gaande bankenrecht) zijn onlosmakelijk verbonden met de financiële sector en het financieel recht. Op banken rusten grote financiële verantwoordelijkheden, hetgeen juridisch resulteert in vergaande zorgplichten. Bij het aanbieden van financiële producten en de uitvoering daarvan dient een bank immers de nodige maatschappelijke zorgvuldigheid te betrachten. Bij schending van deze zorgplichten, is aansprakelijkheid van banken jegens u als kredietnemer of als belegger in regel het geval. Overigens zijn niet alleen banken, maar ook overige vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen gebonden aan de in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid bij het aanbieden van financiële producten en de tenuitvoerlegging daarvan. Aansprakelijkheid ligt tevens voor hen veelvuldig op de loer.

Ook bij financiering kunnen zich geschillen met uw bank voordoen. Denk daarbij aan bedongen zekerheidsrechten voor het verstrekken van een lening, zoals een hypotheekrecht of een (stil) pandrecht. Dergelijke zekerheidsrechten verschaffen banken zekerheid, omdat zij bij uw insolventie over kunnen gaan tot verkoop van het onderpand om uw lening mee af te lossen. Door middel van deze zekerheden manoeuvreren banken zich in veel gevallen in een voorrangspositie ten opzichte van andere schuldeisers.

Verzekeringsrecht

Een andere omvangrijke component binnen het financieel recht is het verzekeringsrecht. Ook met verzekeringen komt eenieder in aanraking en vaak zijn verzekeringen en verzekerden het niet eens over de veronderstelling dat bepaalde kosten onder de verzekeringsdekking vallen. Denk aan uw zorgverzekering, uw schadeverzekering (bijvoorbeeld uw inboedelverzekering, uw aansprakelijkheidsverzekering of uw rechtsbijstandverzekering) of uw levens- of ongevallenverzekering.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding voorzien wij u van advies, voeren wij overleg met (de advocaat van) uw wederpartij, voeren wij namens u (eventuele) gerechtelijke procedures en dragen wij zodoende zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.