Rechtsgebieden

Insolventierecht

Het insolventierecht schept regels en aanknopingspunten om de situatie en de conflicten af te wikkelen omtrent personen en/of bedrijven die financieel in zwaar weer verkeren. Het rechtsgebied is daarmee zeer gevoelig en brengt ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen met zich. Voor adequate juridische bijstand en begeleiding bent u in een dergelijk geval bij Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs dan ook aan het juiste adres.

Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs kan u in dit kader immers als volgt van dienst zijn:

WSNP

  • Advisering ten aanzien een voorgenomen WSNP(schuldsanering)-traject;
  • De aanvraag van en/of de begeleiding bij een WSNP(schuldsanering)-traject;

Faillissement

  • Advisering omtrent een voorgenomen (persoonlijk) faillissement;
  • Voorkomen van faillissement via surseance (uitstel) van betaling;
  • De aanvraag van een faillissement;
  • Het voeren van verweer tegen door een curator (bij een faillissement) jegens u ingestelde vordering;
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en feitelijk leidinggevenden van rechtspersonen (zoals de BV, de NV, de vereniging en de stichting) bij faillissement;
  • de fiscale afwikkeling.

Met onze deskundigheid en professionele begeleiding voorzien wij u van advies, voeren wij overleg met (de advocaat van) uw wederpartij of de betrokken bewindvoerder of curator, staan wij u bij in (eventuele) gerechtelijke procedures en dragen wij zodoende zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.