Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Nass & Nass Advocaten heeft inmiddels reeds jarenlange expertise op het gebied van het personen- en familierecht (geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Het personen- en familierecht is omvangrijk, ziet op zeer persoonlijke en vaak gevoelige aangelegenheden en eenieder komt er (onbewust) mee in aanraking. Denk bijvoorbeeld aan het huwelijk, de echtscheiding, beëindiging van uw relatie, het krijgen van een kind, adoptie of voogdij, maar ook aan zaken die uw persoonlijke staat betreffen, zoals een naamswijziging, onderbewindstelling of mentorschap. Maatwerk en persoonlijke begeleiding staan bij Nass & Nass Advocaten bij zodanige aangelegenheden dan ook centraal.

Nass & Nass advocaten staat u met raad en daad bij in onder andere de volgende veel voorkomende personen- en familierecht-aangelegenheden:

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding voorzien wij u van (processtrategisch) advies, voeren wij overleg met (de advocaat van) uw wederpartij, voeren wij namens u (eventuele) gerechtelijke procedures en dragen wij zodoende zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.