Personen- en familierecht

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is vanuit juridisch oogpunt vrijwel gelijk aan een huwelijk en kan daarmee beschouwd worden als een huwelijk zonder ceremonie – het ‘ja-woord’ is immers niet verplicht bij een geregistreerd partnerschap – en feestelijke aangelegenheden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap gelden in beginsel dan ook precies dezelfde regels als voor de echtscheiding. Zo dient, op dezelfde wijze als bij de echtscheiding, gekeken te worden naar de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, pensioendeling, alimentatie en de fiscale gevolgen.

Procesrechtelijk wijkt het geregistreerd partnerschap af van het huwelijk in die zin dat een gang naar de rechter niet altijd noodzakelijk is. Er is immers geen beschikking van de rechtbank vereist, wanneer u gezamenlijk overeenstemming bereikt over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap en de afwikkeling daarvan en bovendien geen minderjarige kinderen heeft. In dat geval zijn een ontbindingsconvenant, waarin de afspraken tussen partijen ten aanzien van de ontbinding en de gevolgen daarvan zijn neergelegd, alsmede inschrijving van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente voldoende. Op het moment van inschrijving van de ontbinding in deze registers is het geregistreerd partnerschap voor de wet ontbonden.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan in sommige gevallen op complicaties stuiten. Zo wordt het geregistreerd partnerschap en de ontbinding daarvan niet altijd in andere staten als zodanig erkend. Tevens kan de mogelijkheid van ontbinding van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een rechter problemen opleveren bij de nakoming van hetgeen overeengekomen is in het ontbindingsconvenant. Er bestaat door het ontbreken van een beschikking van de rechtbank geen executoriale titel om gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over verdeling of alimentatie, per direct af te dwingen. Een gang naar de rechter is dan alsnog noodzakelijk om de gemaakte afspraken af te dwingen.

Bovendien is bij een geregistreerd partnerschap, in tegenstelling tot het huwelijk, geen mogelijkheid voor een scheiding van tafel en bed (zie daartoe onze pagina echtscheiding).

Nass & Nass Advocaten voorziet u bij de gewenste ontbinding van uw geregistreerd partnerschap van advies, voert overleg met (de advocaat van) uw partner en staat u bij in een (eventuele) gerechtelijke procedure. Daartoe heeft Nass & Nass Advocaten zowel de juridische als de fiscale kennis in huis.