Personen- en familierecht

Verbreking samenleving

Steeds vaker besluiten partners om niet te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, maar desalniettemin hebben zij een duurzame relatie, wonen ze samen, voeren ze een gemeenschappelijke huishouding en/of hebben ze kinderen. Heeft u een dergelijke relatie, zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap gesloten te hebben en wenst u deze relatie te beëindigen? Ondanks het ontbreken van een huwelijksverbond en de daarmee gepaard gaande zorgplichten van echtgenoten over en weer, zullen afspraken gemaakt dienen te worden over de juridische afwikkeling van het beëindigen van uw relatie met uw huidige partner en de verbreking van de samenleving. De beëindiging van een lange relatie en de verbreking van de samenleving is een zeer persoonlijke en vaak gevoelige aangelegenheid. Persoonlijke betrokkenheid en maatwerk staan bij Nass & Nass Advocaten in dit kader dan ook centraal.

Voor de juridische afwikkeling van een verbreking van samenleving is een gang naar de rechter niet noodzakelijk. Aan de hand van een eventueel samenlevingscontract is het wel wenselijk om goede afspraken te maken over de verdeling van gemeenschappelijke goederen en schulden, waaronder bijvoorbeeld een woonhuis, inboedel en huisdieren. Indien u kinderen heeft, is het van groot belang om duidelijke afspraken te maken over omgang, zorg en de betaling van eventuele kinderalimentatie.

De verbreking samenleving brengt tevens fiscale gevolgen, zowel voor particulieren als ondernemers, met zich. Bij verbreking samenleving wordt u immers voor de Wet Inkomstenbelasting 2001 niet meer als partner aangemerkt, hetgeen gevolgen kan hebben voor uw te betalen bedrag aan belasting.

Bij een verbreking samenleving ontstaan over en weer geen rechten op partneralimentatie en pensioendeling. Deze rechten zijn slechts voorbehouden aan gewezen echtgenoten of gewezen geregistreerde partners.

Nass & Nass Advocaten voorziet u bij verbreking samenleving van advies, voert overleg met (de advocaat van) uw ex-partner en staat u  bij in eventuele gerechtelijke procedures. Daartoe heeft Nass & Nass Advocaten zowel de juridische als de fiscale kennis in huis.