Personen- en familierecht

Gezag, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Kinderen nemen een met waarborgen omklede positie in binnen het personen- en familierecht. Bij echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap, verbreking samenleving of anderszins de verbreking van uw relatie, waaruit een kind of meerdere kinderen zijn geboren, dienen afspraken ten aanzien van hen gemaakt te worden. Dit leidt vaak tot grote conflicten, waardoor duidelijk inzicht in uw juridische status ten opzichte van uw minderjarige kind wenselijk is.

Nass & Nass Advocaten staat u bij in onder andere de volgende juridische acties ten aanzien van gezag over en omgang met uw minderjarige kind:

  • Verzoek tot vaststelling/wijziging ouderlijk gezag (zowel enkelvoudig als gezamenlijk);
  • Verzoek tot vaststelling co-ouderschap;
  • Verzoek tot vaststelling wijziging/hoofdverblijf van minderjarige kinderen;
  • Verzoekt tot voogdij;
  • Verzoek tot adoptie;
  • Verzoek tot omgang/contact.

Bovendien is in dit kader een eventuele ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing aan de orde. Het belang van uw minderjarige kind staat immers te allen tijde voorop.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding verlenen wij juridische bijstand in elk stadium. Zo voorzien wij u van (processtrategisch) advies, treden wij namens u in overleg met (de advocaat van) uw ex-partner en voeren wij namens u (eventuele) gerechtelijke procedures.