Fiscaal recht

Inkeerregeling

Heeft u inkomen of vermogen (in het buitenland) niet aangegeven?

Heeft u vermogen in het buitenland dat u niet in uw belastingaangiften heeft aangegeven, heeft u een buitenlandse erfenis ontvangen of heeft u anderszins in het verleden een onjuiste belastingaangifte gedaan, dan biedt de belastingwetgeving de mogelijkheid om alsnog in te keren om hoge boetes en strafvervolging te voorkomen.

De inkeerregeling houdt simpel gezegd in dat de Belastingdienst aan belastingplichtige geen boete oplegt indien belastingplichtige binnen twee jaar vrijwillig aangifte doet en volledige informatie verstrekt van niet aangeven inkomen en of vermogen. Indien belastingplichtige na twee jaar vrijwillig aangifte doet en volledige informatie verstrekt van niet aangeven inkomen en of vermogen zal de Belastingdienst een aanzienlijk lagere boete opleggen.

Het bankgeheim in de EU-landen (waaronder dus België, Luxemburg, Oostenrijk en Liechtenstein) is onder druk van de Europese Unie afgeschaft. Ook kent Zwitserland geen bankgeheim meer en wisselt bankgegevens uit met de Europese Belastingdiensten. Tevens worden de zogenoemde belastingparadijzen steeds nauwer in de gaten gehouden en wordt zelfs op internationaal niveau financiële gegevens uitgewisseld (regelgeving zoals FATCA, CRS). Dat betekent dat de kans groot is dat u in de zeer nabije tijd tegen de lamp loopt.

De inkeerregeling is in de loop der jaren flink veranderd. De inkeerregeling werd eerst tijdelijk versoepeld omdat er een nieuw heffingssysteem kwam voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem kregen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden werden echter strenger. Zij konden nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingssysteem kregen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 bedroeg de boete 30 % van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 is de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedroeg 60 % van de ontdoken belasting.

Per 1 januari 2018 is de mogelijkheid van inkeren van inkomen over sparen en beleggen (box 3) over verzwegen vermogen in het buitenland uit de belastingwet gehaald. De boetevrije periode van twee jaar vervalt derhalve en strafvervolging is mogelijk. Wel wordt de boete in geval van inkeer voor verzwegen vermogen in het buitenland in beginsel gematigd tot een boetepercentage van 120% (indien aangifte is ingediend vóór 1 januari 2018) dan wel 135 % (indien aangifte is ingediend na 1 januari 2018) over de te weinig geheven belasting, aangezien inkeren als een strafverminderende omstandigheid wordt beschouwd.

Eveneens vallen de cryptovaluta (zoals bitcoin, ethereum en litecoin) onder de reikwijdte van box 3 (‘overige bezittingen’).

Per  1 januari 2020 is de inkeerregeling nog verder ingeperkt. De mogelijkheid van inkeren over binnenlands inkomen uit sparen en beleggen (box 3) alsmede inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) is eveneens vervallen. De inkeerregeling blijft wel van kracht voor inkomen uit sparen en beleggen (zowel binnenlands als buitenlands vermogen) alsmede inkomen uit aanmerkelijk belang voor de aangiften die voor 1 januari 2018 zijn ingediend, waardoor inkeren op korte termijn in uw belang kan zijn om fiscale schade zo veel mogelijk te beperken. Tevens wordt inkeren over aangiften na 1 januari 2018 als strafverminderende omstandigheid beschouwd op grond waarvan de fiscale boete zal worden gematigd en de kans op een strafzaak wordt verkleind.

Bij inkeer van inkomen uit werk en woning (box 1) alsmede schenk- en erfbelasting is de inkeerregeling wel nog onverkort van kracht.

Vanwege het steeds verder inperken van de inkeerregeling, het mogelijk volledig verdwijnen van de inkeerregeling, de opheffing van het bankgeheim binnen de EU en Zwitserland, een steeds strenger toezicht op de zogenoemde belastingparadijzen, internationale samenwerking tussen belastingdiensten, de rol van de media e.d., adviseren wij u om spoedig advies met ons op te nemen of inkeren voor u de beste optie is en de mogelijkheden dienaangaande met u te bespreken.

Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs heeft ruime ervaring met de inkeerregeling.

Inkeren houdt niet louter in dat een juiste belastingaangifte moet worden gedaan, maar ook dat een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie aangeleverd dient te worden, waardoor inkeren complex en gecompliceerd is.

Vraagt u zich af of inkeren voor u de beste optie is, dan kunnen de fiscaal advocaten van Nass & Nass advocaten en Belastingadviseurs u in uw specifieke geval daarover adviseren.

Indien inkeren voor u de beste optie is, berekenen wij voor u nauwkeurig hoeveel belasting u alsnog moet betalen, opdat u niet teveel belasting betaalt. Wij verzorgen de verbeterde aangifte (de inkeerregeling) en vervolgens krijgt u een vaststellingsovereenkomst. U blijft zelf buiten schot; alle correspondentie en contacten met de belastingdienst zijn uitsluitend tussen belastingdienst en ons als advocaat-belastingkundigen. U hoeft niet zelf naar de belastingdienst, u voorkomt hoge boetes en ten slotte wordt de kans op juridische strafvervolging verkleind dan wel uitgesloten.