Cryptovaluta en de inkeerregeling

Heeft u cryptovermogen, zoals Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Ripple, niet aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting? Maak gebruik van de inkeerregeling!

De populariteit van cryptovaluta is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Door de aard van cryptovaluta, de hevige koersschommelingen alsmede de beperkte mogelijkheden tot toezicht van de Belastingdienst, nemen belastingplichtigen hun cryptovalutabezit vaak – bewust of onbewust – niet op in hun aangifte inkomstenbelasting. Dit is echter wel verplicht.

De Europese samenwerkingsrichtlijn ten behoeve van gegevensuitwisseling, de zogenoemde DAC (Directive on Administrative Cooperation), wordt zodanig aangepast dat op Europees niveau naast bankgegevens ook gegevens over cryptovalutabezit kunnen worden uitgewisseld. De controlemogelijkheden voor de Belastingdienst worden daarmee uitgebreid.

Bezit u cryptovaluta of handelt u veelvuldig of zelfs bedrijfsmatig in cryptovaluta en heeft u deze cryptovaluta niet in uw aangifte inkomstenbelasting vermeld? De Nederlandse belastingwetgeving biedt de mogelijkheid om alsnog in te keren en hoge boetes en strafvervolging te voorkomen.

Inkeren houdt niet alleen in dat een juiste belastingaangifte moet worden gedaan, maar ook dat een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie aangeleverd dient te worden, waardoor de inkeerprocedure oftewel vrijwillige verbetering doorgaans complex en gecompliceerd is.

Vraagt u zich af of inkeren voor u de beste optie is, dan kunnen de fiscaal advocaten van Nass & Nass advocaten en Belastingadviseurs u in uw specifieke geval daarover adviseren. Indien inkeren voor u de beste optie is, berekenen wij voor u nauwkeurig hoeveel belasting u alsnog zou moeten betalen, opdat u niet te veel belasting betaalt. Wij verzorgen de verbeterde aangifte (de inkeerregeling) en vervolgens krijgt u een vaststellingsovereenkomst. U blijft zelf buiten schot; alle correspondentie en contacten met de belastingdienst zijn uitsluitend tussen belastingdienst en ons als advocaat-belastingkundigen.